Deklaracja

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii z siedzibą w Poznaniu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania
lub uzupełniania.

Rachunek bankowy: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski 
Adres: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań
Składka członkowska wynosi 45,00 zł

Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.

Wybór specjalności / dziedziny (można wybrać więcej niż jedną opcję)

6 + 2 =

© 2019 PTE | Prywatność | Nota prawna |  Kontakt |  [wp-svg-icons icon=”wrench” wrap=”i”]