PANEL ELEKTRORADIOLOGICZNY -SPRAWOZDANIE

PANEL ELEKTRORADIOLOGICZNY w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - 16 maja 2015r.

W dniach 14-16 maja 2015 r. w hotelu Andersia odbyła się w Poznaniu VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w ramach, której 16 maja miał miejsce panel elektroradiologiczny. Konferencja zastała zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.

Po raz pierwszy elektroradiolozy zostali zaproszeni do zorganizowania osobnego panelu, który odbył się w sobotę 16-go maja br. Panel składał się z czterech bloków tematycznych oraz prezentacji sprzętu z zakresu chirurgii naczyniowej.

Słuchacze zostali przywitani przez prezesa PTCHN Prof. dr hab. n med. Grzegorza Oszkinisa. Pierwszy wykład podczas sesji anglojęzycznej – inauguracyjnej wygłoszony przez Sonyię McFadden PhD, pt. „Contemporary issues in the radiological protection of patiens and personel”, nawiązywał do współczesnych wytycznych ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w salach radiologii zabiegowej na podstawie badań własnych. Drugi wykład pierwszej sesji Maryam Jessop pt.  „Lesion detection performance in an anthropomorphic chest phantom: comparative analysis of low-dose CT data on two hybrid imaging system”. Autorka zaprezentowała wyniki badań własnych nad niskimi dawkami w CT oraz fantom płucny („Lungman”) służący do ich detekcji. Ostatni wykład Pana Simona Ward – „The delivery of dedicated vascular ultrasound services in the UK” przedstawiał jak krok po kroku wprowadzono na terenie Wielkiej Brytanii specjalistyczne jednostki, w których badania dopplerowskie wykonywane są przez wykwalifikowanych elektroradiologów nazywanych  „Vascular Scientists”.

 

Po przerwie rozpoczęła się sesja dotycząca ultrasonografii dopplerowskiej. Prof. dr. hab. n med. Marcin Gabriel zaprezentował temat:  „Zastosowanie badań ultrasonograficznych w obserwacji chorych po wszczepieniu stentgraftu (Contrast ennhanced ultrasound - CEUS)”. Następnie mgr Aleksandra Kaczmarek – „Ultrasonografia w kardiologii. Podstawy i perspektywy zawodowe dla elektroradiologów” oraz mgr Jolanta Tomczak „Dopplerowska ocena zwężeń tętnic szyjnych oczami elektroradiologa”.

 

Kolejną sesja -  współczesne zagadnienia na temat ochrony radiologicznej pacjenta i personelu rozpoczęła mgr Monika Jędrzejewska wykładem pt. „Zaawansowane aspekty ochrony radiologicznej personelu medycznego oraz pacjenta” tematykę ochrony radiologicznej rozwinął Jerzy Kowski „ Radiologia zabiegowa – dawki” natomiast nad zagadnieniem  ochrony radiologicznej kobiet w ciąży skupiła się mgr Anna Kowalik –„ Zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej kobiet w ciąży poddawanych procedurom diagnostyki oraz radioterapii”.

 

Po przerwie rozpoczęła się ostatnia sesja wykładowa pt. nowoczesne techniki wykorzystywane w chirurgii naczyniowej/angiografii. Pierwszym wykładowcą tej sesji był mgr Artur Łazorczyk, który wraz z dr hab. n med. Radosław Pietura przygotował temat „Nowoczesna, wielozadaniowa drużyna wewnątrznaczyniowa” następnie dr. hab. n med. Łukasz Dzieciuchowicz skupił się na przybliżeniu tematu o „Zastosowanie IVUS (Intravascular Ultrasound) w chirurgii naczyniowej”. Mgr Daniel Gościński zaprezentował temat: „Wizualizacja tętniaków aorty brzusznej przy zastosowaniu drukarki 3D”. Mgr Dorota Wojtusik jako ostatni wykładowca w tej sesji przedstawiła słuchaczom rolę elektroradiologa w diagnostyce chorób oczu na przykładzie angiografii i OCT oka.

 

Końcowym etapem panelu elektroradiologicznego była prezentacja sprzętu z zakresu chirurgii naczyniowej, którą poprowadzili przedstawiciele dwóch firm produkujących stentgrafty piersiowe i brzuszne. Mgr Patrycja Goszczyńska (firma Hammermed) rozpoczęła pokaz wykładem o leczeniu tętniaków aorty piersiowej i brzusznej metodą endowaskularną przy pomocy stentgraftów następnie wraz z mgr Łukaszem Płatkiewiczem (firma GORE) przeszli do interaktywnej części  w ramach której uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z asortymentem obu firm.

 

Z nadzieją, że uczestnictwo w panelu elektroradiologicznym zorganizowanym dzięki uprzejmości Prezesa PTCHN Grzegorza Oszkinisa - w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii dostarczyło Państwu dużej dawki nowej wartościowej wiedzy, a także było okazją do dyskusji na temat doświadczeń zawodowych i naukowych.

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

Dodatkowe informacje