8th EFRS AGM (European Federation of Radiographers, Annual General Meeting),

 

AGM

 

SPRAWOZDANIE

8th EFRS AGM (European Federation of Radiographers, Annual General Meeting),

6-7.11.2015r Kraków.

            Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w tym roku już po raz 4 Polskie Towarzystwo Elektroradiologii wzięło udział w corocznym spotkaniu EFRS (European Federation of Radiographers) 8th EFRS AGM, które odbywało się w dniach 6-7.11.2015r. EFRS AGM zorganizowano po raz ósmy, natomiast po raz pierwszy w historii EFRS spotkanie to miało miejsce w Polsce, w Krakowie. Polskie Towarzystwo Elektroradiologii wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Techników Elektroradiologii miało zaszczyt współorganizować zjazd. EFRS AGM stanowi niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ ma na celu wypracowanie jednolitych standardów dotyczących naszego zawodu w całej Europie. Rokrocznie poruszane są kwestie dotyczące regulacji nauczania na poziomie europejskim.

W tym roku, w ramach obrad, omówione zostały następujące dokumenty:

  1. Dokument EQF 6 dotyczący standardów kształcenia elektroradiologów na poziomie licencjackim
  2. Dokument EQF 7 dotyczący standardów kształcenia elektroradiologów na poziomie magisterskim – dokument w przygotowaniu
  3. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo pacjenta w radioterapii i radiologii w Europie
  4. Dokument HERCA (Heads of European Radiological Protection Competent Authorities)
  5. PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Pediatric Imaging)

AN

Pierwszego dnia, oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Prezes EFRS Csaba Vandulek. Prezes EFRS zaczął od podsumowania 7th EFRS AGM w Coimbrze (Portugalia) oraz przedstawienia raportu z tego spotkania. Następnym punktem było zaprezentowanie raportu przygotowanego przez zarząd EFRS z 2014/2015 roku oraz raportu finansowego za rok 2014/2016, które zaakceptowano jednogłośnie.

 

Ponadto W tym roku EFRS zatwierdziło członkostwo nowego towarzystwa: Association des Professionnels en Imagerie Medicale (APIM) oraz przyjęto w poczet „Affiliate Member” trzy kolejne uczelnie:

 

  1. Medical University of Plovodir, Bułgaria
  2. Medi Zentrum fur Medizinishe Bildung, Bern, Switzerland
  3. Uniwersytet Jagieloński, Kraków

 

Pod koniec pierwszego dnia spotkania omówione zostały zmiany w statucie EFRS oraz plany na lata 2013-2016 dotyczące organizacji stowarzyszenia, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pacjenta, a także profesji Elektroradiologa.

 

Drugiego dnia obrad EFRS głównymi tematami były: PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Pediatric Imaging) oraz podsumowanie prac nad dokumentami odnoszącymi się do standardów kształcenia (European Qualification Framework EQF 7 oraz EQF 6). Dokument EQF 6 dotyczy standardów nauczania i kwalifikacji elektroradiologów na poziomie studiów licencjackich. Dokument ten stanowi punkt wyjścia do tworzenia standardów nauczania na poziomie wszystkich krajów UE. Obecnie trwają prace nad dokumentem EQF 7, który będzie dotyczył poziomu kształcenia na studiach magisterskich. W trakcie obrad wielokrotnie podkreślano konieczność rozwoju naukowego elektroradiologów, poprzez prowadzenie badań naukowych i badawczych.

 

Podstawową kwestią poruszaną podczas tegorocznego zjazdu było bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna pacjenta w radiologii i radioterapii. Jednym z zadań EFRS, określonych w statucie jest: Promowanie bezpieczeństwa pacjenta i ochrony pacjenta podczas procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Zarząd sugeruje prześledzenie i ocenę standardów nauczania oraz postępowania względem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pacjentów w procedurach terapeutycznych i diagnostycznych. Jak podaje World Health Authority: zmniejszenie szkodliwości opieki zdrowotnej jest światowym priorytetem. Obecnie proces diagnostyki i terapii jest bardzo złożony i uwarunkowany wieloma czynnikami. Tym samym wymaga bardzo szczegółowej kontroli, gdyż na różnych etapach ścieżki pacjenta może wystąpić ryzyko zdarzenia niepożądanego. Jednym z kluczowych priorytetów w kwestii bezpieczeństwa pacjenta jest wdrożenie systemów zapobiegania występowaniu sytuacji, które mogą je wywołać. Duży nacisk kładzie się obecnie na eliminację „błędów ludzkich”. Systemy muszą być implementowane tak, aby uniknąć tego rodzaju błędów. Dlatego, już na poziomie edukacji, należy budować pełną świadomość istniejących zagrożeń dla pacjenta. Sprecyzowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w dokumencie EQF 6 stanowi główne zadanie EFRS na kolejny rok działalności.

 

            Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej EFRS.

 

            Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

 

Dodatkowe informacje