Uchwała PTE dotycząca członkostwa (2016)

Uchwała

Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

z dnia 20 Marzec 2016 w sprawie

WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA ROK 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii zwany dalej PTE ustanawia nową wysokość składki członkowskiej na rok 2016.

&2

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków PTE w 2016 roku w następujących wysokościach:

  1. 50,00 zł dla osób opłacających składkę normalną (osoby aktywne zawodowo) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
  2. 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową (studenci) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31grudnia 2016 roku.

&3

Składka członkowska, o której mowa w & 1 wnoszona jest jednorazowo do końca roku kalendarzowego

&4

Wymagane dokumenty należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w statucie.

&5

W przypadku nie regulowania składki w danym roku kalendarzowym członek traci prawa członkowskie

&6

Po złożeniu deklaracji lub wypełnieniu jej w wersji elektronicznej potencjalny członek zobowiązany jest do uiszczenia składki nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku

&7

Członkowie, którzy od 1 stycznia br. do dnia wejścia uchwały uiścili składkę członkowską są zwolnieni z opłaty w roku 2017

&8

Potwierdzenie członkostwa wraz z certyfikatem zostaje przesłane na adres email w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Polskiego towarzystwa elektroradiologii

Dodatkowe informacje