List otwarty Past-Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej prof. dra hab. n. med. Grzegorza Oszkinisa (2014-2016)

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu list otwarty napisany przez Past-Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej prof. dra hab. n. med. Grzegorza Oszkinisa (2014-2016).

Jest dla nas zaszczytem, że Pan Profesor wyraził swoje poparcie dla rozwoju zawodowego elektroradiologów oraz podkreślił celowość wykonywania przez nas ultrasonografii.

Pokładamy nadzieję, że elektroradiologia w Polsce w niedalekiej przyszłości dorówna standardom europejskim co poszerzy wachlarz naszych możliwości.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektrordiologii

 

 

Dodatkowe informacje