Informujemy, że aby stać się członkiem Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii należy wypełnić deklarację członkowską, a następnie zarejestrować się na stronie (Rejestracja):

Opłata członkowska wynosi odpowiednio:

45 zł/ rok : studenci

90zł/ rok : aktywni zawodowo


 

Dane do przelewu:
54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski
Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
w tytule przelewu prosimy wpisać "opłata członkowska, imię i nazwisko członka"

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę członkowską należy uiścić w terminie do 7 dni od złożenia deklaracji.

Zapraszamy serdecznie!

 

Wypełnij deklarację członkowską:

 


proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii z siedzibą w Poznaniu. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)