IX Ogólnopolskie Warsztaty z okazji Światowego Dnia Radiologii

16-17 listopada 2019 

odbędą się za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Program

Dzień 1 – 16 listopada 2019

}

9:00 – 9:10

WCO

Uroczyste otwarcie Warsztatów

Ewa Pasieka, Bartosz Bąk

Studia z fizyki technicznej ukończył w 1985 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach[2]. W latach 1985-1990 pracował jako fizyk medyczny w gliwickim Centrum Onkologii[2]. W 1990 objął stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Medycznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii[2]. Stopień doktorski uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1992 na podstawie pracy pt. Model rozkładów dawek elektromagnetycznego promieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym (promotorem był prof. Feliks Jaroszyk). Dwa lata później (1994) ukończył studia z prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1995 objął funkcję dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Habilitował się na poznańskiej Akademii Medycznej w 1999 na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całego ciała przed transplantacją szpiku kostnego[3]. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został mu nadany w 2009 roku[3].

Na poznańskim Uniwersytecie Medycznym jest od 2004 kierownikiem Katedry i Zakładu Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu. Z kolei na Wydziale Fizyki UAM pracuje jako profesor w Zakładzie Fizyki Medycznej[3][4]. W pracy badawczej zajmuje się m.in. oddziaływaniem promieniowania jonizującego z obiektem biologicznym, metodami weryfikacji napromieniania przy pomocy dozymetrii in vivo i technik obrazowania w czasie rzeczywistym, napromienianiem całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego oraz standaryzacją procedur w radioterapii w Unii Europejskiej[2].

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (zasiadał w prezydium), European Society of Therapeutic Radiology and Oncology oraz Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej[2]. Był ponadto członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN[3].

Od 1996 jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Reports of Practical Oncology and Radiotherapy[2][5]. Zasiada też w radzie naukowej Zeszytów Naukowych Wielkopolskiego Centrum Onkologii (od 2004 był redaktorem naczelnym)[6][7]. Swoje prace publikował m.in w Radiotherapy and Oncology oraz w Physica Medica[8][9].

}

9:10 – 9:40

WCO

Wykład inauguracyjny

prof. dr hab n med. Witold Cholewiński

}

09:40 – 10:00

WCO

Wykład laureatów konkursu na najbardziej Aktywne Studenckie Koło Naukowe

Edyta Babiarz SKN Młoda Elektroradiologia (Rzeszów)

„Występowanie tętniaków w przednim kręgu unaczynienia- analiza i charakterystyka wybranych parametrów”

}

10:00 – 10:20

WCO 6 piętro

Przerwa kawowa

Radioterapia

}

10:20 – 10:40

WCO

prof. Sławomir Blamek (Gliwice)

Radioterapia u chorych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi

}

10:40 – 11:00

WCO

dr n.med. Ewelina Konstanty (Poznań)

Praktyczne aspekty szacowania i pomiaru dawki podczas radioterapii u pacjentów z CIED

}

11:00 – 11:20

WCO

dr Lidia Michalak-Chmielewska (Poznań)

Zasady postępowania u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi poddawanych radioterapii – punkt widzenia kardiologa

Diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa

}

11:25 – 11:50

WCO

dr n med. Łukasz Kruszyna (Poznań)

Otwarte oraz endowaskularne metody leczenia zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej

}

11:50 – 12:15

WCO

mgr Jolanta Tomczak (Poznań)

Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych – podstawowe zagadnienia

}

12:15 – 13:30

Pomarańczarnia

Przerwa obiadowa

Zapewnienie jakości

}

13:30 – 13:40

WCO

mgr Monika Jędrzejewska (Poznań)

Testy kontroli jakości aparatów USG

}

13:40 – 14:00

WCO

mgr Iwona Nowak (Lublin)

Testy podstawowe angiografów

}

14:00 – 14:20

WCO

mgr Krzysztof Lewandowski (Inowrocław)

Metody oceny dawek otrzymywanych przez pacjentów w radiografii fluoroskopii

Elektroradiologia „first minute”

}

14:25 – 14:45

WCO

mgr Katarzyna Czudzinowicz (Białystok)

Rola perfuzjonisty na operacyjnej sali hybrydowej

}

14:45 – 15:05

WCO

dr Tomasz Jackowski (Białystok)

Podstawy programowania kardiologicznych urządzeń wszczepialnych

}

15:05 – 15:25

WCO

mgr Artur Łazorczyk (Lublin)

Rola elektroradiologa w obrazowaniu przeżyciowym zwierząt w systemach wysokopolowych 7T

}

15:25 – 16:00

WCO 6 piętro

Przerwa kawowa

}

16:00 – 16:15

WCO

Wystąpienie sponsora TMS Radioterapia

Konkurs Prac Plakatowych

}

16:15-17:30

WCO

Prezentacja 6 prac z najwyższymi ocenami Jury

Ogłoszenie laureatów konkursu

Dzień 2 – 17 listopada 2019

}

9:00 – 13:00

DS Karolek ul. Rokietnicka 5E

Warsztaty ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i kregowych

Warsztaty poprowadzą

mgr Jolanta Tomczak (Poznań)

mgr Magdalena Żelechowicz / mgr Marlena Paniczko (Białystok)

}

9:00 – 13:00

DS Karolek ul. Rokietnicka 5E

Warsztaty wykonywania testów kontroli jakości aparatów USG

Warsztaty poprowadzą

mgr Monika Jędrzejewska (Poznań)
mgr inż. Bartosz Węckowski (Poznań)

Komitety

Komitet naukowy

Ewa Pasieka – przewodnicząca komitetu


Aneta Metelska
Natalia Wypij
Dominika Pazdan
Dorota Wojtusik
Anita Nowak
Magdalena Żelechowicz 
Marlena Paniczko 
Weronika Szyszka
Jolanta Tomczak
Monika Jędrzejewska
Bartosz Bąk
Sławomir Nazaruk
Dawid Bodusz

Komitet organizacyjny

Ewa Pasieka – przewodnicząca komitetu


Aneta Metelska
Natalia Wypij
Dominika Pazdan
Dorota Wojtusik
Anita Nowak
Weronika Szyszka
Bartosz Bąk
Sławomir Nazaruk
Dawid Bodusz
Aleksandra Kaczmarek
Justyna Michalewska

Organizatorzy

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Opłaty – udział w konferencji jest płatny

Uprzejmie prosimy o rejestrację w celu zapewnienia miejsc.

100 zł – Opłata Konferencyjna
80 zł –  Opłata dla członków PTE
60 zł – Opłata dla studentów (*) 

(*) Studentów prosimy o przesłanie skanu legitymacji studenckiej na adres warsztatypte@gmail.com, jest to warunek uznania ważności wysokości opłaty
dla studentów. Czas na przesłanie skanu – 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia rejestracji.

Uwaga: Po okresie 2 tygodni od zarejestrowania się uczestnika na warsztaty – brak potwierdzenia rejestracji oraz zaksięgowania środków skutkuje usunięciem z listy uczestników.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski

Tytuł przelewu: imię i nazwisko z dopiskiem pte2019

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
ul. Garbary 15; 61-866 Poznań
NIP: 778-14-76-361

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Status

Sesja plakatowa

Zaakceptuj regulamin sesji plakatowej

Faktura

Zgoda na przetwarzanie danych

11 + 14 =

Formularz rejestracyjny sesji plakatowej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator IX Warsztatów z Okazji Światowego Dnia Radiologii informuje: 1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Elektroradiologii z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Garbary 15, 61 – 807 Poznań, reprezentowane przez Prezesa Bartosza Bąka. 1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji IX Warsztatów z okazji Światowego Dnia Radiologii, a także w celu informacyjnym dotyczącym organizacji kolejnych edycji Warsztatów; 1.3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 1.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 1.5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (kiedy dane będą przekazywane innym podmiotom,) 1.6. Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat od dnia rejestracji; 1.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy.

Biuro konferencyjne - Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

KRS: 0000370082 REGON 301601382 NIP : 7781476361
Rachunek bankowy: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski
Adres: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

towarzystwo@pte.net.pl | warsztatypte@gmail.com 

tel 61-8850-757 / 780

© 2019 PTE | Prywatność | Nota prawna |  Kontakt