Aktualności

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

zapraszamy na obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii.

Porządek obrad

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków PTE.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PTE i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków PTE.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu PTE za rok 2023.
  6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu PTE za rok 2023.
  8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

 

Webinary naukowe

Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii poruszał problematykę wykonywania obrazowania rezonansu magnetycznego u pacjentów z implantowanym urządzeniem do elektroterapii kardiologicznej. Pani mgr Ewa Świerżyńska, która jest współautorem stanowiska ekspertów PLTR, PTK i PTE w tym zakresie przedstawiła najważniejsze zagadnienia tego tematu.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Omówienie badania SMART-VT czyli innowacyjnej terapii pacjentów z częstoskurczem komorowym z zastosowaniem radiochirurgicznej ablacji źródła arytmii. Badanie prowadzone jest przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach we współpracy z Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Omówienie zapisów Ustawy o niektórych zawodach medycznych (która wejdzie w życie 26 marca 2024 roku) w kontekście zawodu elektroradiologa. Prelekcja prawnika wraz z dyskusją.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany był w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii i poruszał problematykę wykonywania obrazowania ultrasonograficznego przez elektroradiologów w obecnym systemie ochrony zdrowia. W trakcie spotkania zostały przedstawione przykłady takich  badań ultrasonograficznych w praktyce klinicznej oraz miejsce i rola elektroradiologa we współpracy z lekarzami. Pani mgr Anita Nowak przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie. W ramach dyskusji odnieślismy się również do kompetencji w innych krajach świata.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany był w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii i poruszał poruszał rolę i zadania zawodowe elektroradiologa w okulistyce i badaniach klinicznych. Okulistyka, tak jak inne dziedziny medycyny rozwija się szybko, również w zakresie badań diagnostycznych. W związku z tym, to również świetne miejsce pracy dla elektroradiologów, którzy wykonują zarówno badania obrazowe jak i czynnościowe. Podczas tego webinaru Pani mgr Dorota Wojtusik opowiedziała jak łączyć ze sobą elektroradiologię z okulistyką.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

  1. Webinar porusza problematykę narządów krytycznych w planowaniu teleradioterapii wraz z konturowaniem. Prelegentem jest dr Wojciech Leszczyński, elektroradiolog z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu leczenia w teleradioterapii.

 

Pakiet w trybie "na żądanie"

Cena: 60 zł (zamiast 100 zł za 5 webinarów)

Webinar ten zawiera treści pięciu tematów przedstawianych w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii. Łączny czas tego webinaru to prawie 6 godzin zegarowych (5:59:45).

Zapoznanie się z całością materiału uprawnia do wystawienia certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Spotkaniach Naukowych PTE w formie webinaru na żądanie (z odtwarzanymi nagraniami). Szczegółowe tematy w grafice.

 

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 5 zł

W trakcie webinaru prelegent starał się przedstawić aktualny stan prawny w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego elektroradiologów w odniesieniu do Ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz Rozporządzenia MZ w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne. Jak będzie można zdobywać punkty edukacyjne? Od kiedy obowiązuje okres edukacyjny? Czy istnieją specjalne rozwiązania dla elektroradiologów? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć na podstawie aktów prawnych, opinii prawników oraz stanowiska samego MZ.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Zapowiedź kolejnego webinaru w ramach Spotkań Naukowych PTE

Wydarzenia naukowe zagraniczne

 ESTRO 2024

To wielkie europejskie wydarzenie dedykowane dla osób zainteresowanych lub związanych z radioterapią onkologiczną i onkologią. Tym razem w Glasgow.

ECR 2024

Kongres Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Dla tych, którzy chcą zobaczyć międzynarodowy świat radiologii.

 ISRRT 2024

To coroczne wydarzenie organizowane przez międzynarodowe towarzystwo zrzeszające elektroradiologów z całego świata.

Współpraca międzynarodowa

ESTRO

European Society for Radiotherapy and Oncology

ISSRT

International Society of Radiographers and Radiological Technologists

EFRS

European Federation of Radiographer Societies

Associação Portuguesa de Radioterapeutas

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt