Dołącz do nas

Aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Elektroradiologii daje wiele korzyści takich jak:

– możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w projektach Towarzystwa,

– zniżki dla uczestników konferencji organizowanych przez PTE lub kursów doszkalających,

– możliwość czynnej działalności na rzecz rozwoju elektroradiologii w ramach PTE.

Wysokość składki wynosi 45 zł/rok

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji oraz wykonanie przelewu na poniższe dane:

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Nr konta bankowego: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski

Zapraszamy !

Deklaracja

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii z siedzibą w Poznaniu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (Klauzula informacyjna RODO) przez Polskie Towarzystwo Elektroradiologii w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.

Formularz danych osobowych

Podstawa członkostwa

Oświadczam, że:

Wybór specjalności / dziedziny (można wybrać więcej niż jedną opcję):

9 + 6 =

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt