Formularz rejestracji na wydarzenie

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskich Warsztatach z Okazji Światowego Dnia Radiologii. Wydarzenie ma charakter hybrydowy na miejscu
lub on-line. Rejestracja obejmuje dwa dni wydarzenia. Warunkiem uczestnictwa w jest wypełnienie poniższego formularza
lub pobranie jego wersji w pdf wypełnienie i przesłanie go na adres email: warsztatypte@gmail.com

Dodatkowo w związku z sytuacją epidemiczną uczestnikami wydarzenia mogą być osoby zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 i posiadać potwierdzenie szczepienia lub ważny negatywny test (wykonany do 72 godz. przed rozpoczęciem konferencji). W przypadku pogorszeniu się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzeniu ograniczeń uniemożliwiających realizacje wydarzenia w Concordia Design w Poznaniu konferencje zrealizujemy
w formie zdalnej.

W przypadku informacji mówiącej o ograniczeniu możliwości wykonywania konferencji w trybie stacjonarnym ogłoszonym po terminie 15.11.2021r., organizatorzy zastrzegają sobie brak pełnego zwrotu kosztów ze względu na poniesione rezerwacje.

Regulamin udziału w X Ogólnopolskich Warsztatach z Okazji Światowego Dnia Radiologii

 1. Koordynatorem do spraw zdrowotnych w trakcie trwania X Ogólnopolskich Warsztatów z Okazji Światowego Dnia Radiologii, odbywającej się w dniach 26-27.11.2021r. w Poznaniu jest Polskie Towarzystwo Elektroradiologii.
 2. Podczas trwania zajęć we wszystkich wspólnych przestrzeniach zamkniętych – korytarze, sale wykładowe, restauracja /do zajęcia miejsca przy stole/, każda osoba przebywająca na terenie Concordia Design jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa. W przestrzeni otwartej przy zachowaniu 2 metrowej odległości od innych, takiej konieczności nie ma.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany dezynfekować dłonie przy wejściu do obiektu oraz przed wejściem do na sale wykładowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zebrania danych osobowych i kontaktowych od uczestników kursu, które będą przechowywane przed okres 2 tygodni od daty zakończenia wyżej wymienionego wydarzenia.

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

 1. a) ma na celu umożliwienie łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 2. b) jest rekomendowane by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązuje się przestrzegać.
 4. Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące reżimu sanitarnego należy kierować osobiście do organizatorów lub drogą mailową na adres: towarzystwopte@gmail.com
 5. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

a) Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

b) Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.

Opłata rejestracyjna:

Zwykły uczestnik

 • Udział on-site 250,00 zł
 • Udział on-line 150,00 zł

Członek PTE, SE, PSTE* (członków SE oraz PSTE uprzejmie prosimy o załączenie zaświadczenia o członkostwie)

 • Udział on-site  180,00 zł
 • Udział on-line 90,00 zł

Student* (prosimy o załączenie wraz z formularzem skanu aktualnej legitymacji studenckiej)

 • Udział on-site 150,00 zł
 • Udział on-line 70,00 zł

Prosimy dokonywać opłaty na konto (potwierdzenie przelewu prosimy załączyć wraz ze zgłoszeniem) Dane do przelewu: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii Rachunek bankowy: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski Adres: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań
Tytuł przelewu: X Warsztaty PTE imię i nazwisko

Formularz rejestracji

Zaznacz rodzaj uczestnictwa:

Udział

Ze uwagi na względy epidemiologiczne i panującą pandemię SARS COV 2 - Prosimy o zaznaczenie

*Oświadczenie

6 + 14 =

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt