Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

Bartosz Bąk

Prezes

bartosz.bak@pte.net.pl | +48668421037

Dorota Wojtusik

Wiceprezes

Sławomir Nazaruk

Wiceprezes

Jolanta Tomczak

Członek zarządu

Ewa Pasieka

Członek zarządu

Dawid Bodusz

Członek zarządu

Aleksandra Kaczmarek

Skarbnik

Komisja rewizyjna

Weronika Szyszka

Przewodnicząca

Anita Nowak

Członek komisji Rewizyjnej

Dominika Bobrowska

Członek komisji Rewizyjnej