Kim jesteśmy

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii jest organizacją zrzeszającą studentów, absolwentów, czynnych zawodowo elektroradiologów oraz  innych pracowników medycznych związanych z elektroradiologią. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych.

pomoc studentom elektroradiologii, absolwentom oraz czynnym zawodowo elektroradiologom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy medycznej w różnych krajach, rozwój idei humanitaryzmu i etyki medycznej, rozwój programu kształcenia medycznego, integracja środowiska studentów elektroradiologii, absolwentów oraz czynnych zawodowo elektroradiologów oraz promowanie ponadlokalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Przynależność do organizacji jest dobrowolna – każdy student, absolwent, czynny zawodowo elektroradiolog i inny pracownik medyczny związany z elektroradiologią, może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Organem zarządzającym organizacją jest Zarząd, na czele którego stoi Prezes.

Organem nadzorującym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany raz na 3 lata na walnym zebraniu nazwanym Walnym Zgromadzeniem Członków. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę.

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

KRS: 0000370082 REGON 301601382 NIP : 7781476361
Rachunek bankowy: 54 1050 1520 1000 0023 5292 8176 ING Bank Śląski
Adres: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

towarzystwo@pte.net.pl

tel 61-8850-757 / 780

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt