Webinary naukowe

Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii poruszał problematykę wykonywania obrazowania rezonansu magnetycznego u pacjentów z implantowanym urządzeniem do elektroterapii kardiologicznej. Pani mgr Ewa Świerżyńska, która jest współautorem stanowiska ekspertów PLTR, PTK i PTE w tym zakresie przedstawiła najważniejsze zagadnienia tego tematu.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Omówienie badania SMART-VT czyli innowacyjnej terapii pacjentów z częstoskurczem komorowym z zastosowaniem radiochirurgicznej ablacji źródła arytmii. Badanie prowadzone jest przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach we współpracy z Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Omówienie zapisów Ustawy o niektórych zawodach medycznych (która wejdzie w życie 26 marca 2024 roku) w kontekście zawodu elektroradiologa. Prelekcja prawnika wraz z dyskusją.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany był w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii i poruszał problematykę wykonywania obrazowania ultrasonograficznego przez elektroradiologów w obecnym systemie ochrony zdrowia. W trakcie spotkania zostały przedstawione przykłady takich  badań ultrasonograficznych w praktyce klinicznej oraz miejsce i rola elektroradiologa we współpracy z lekarzami. Pani mgr Anita Nowak przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie. W ramach dyskusji odnieślismy się również do kompetencji w innych krajach świata.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany był w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii i poruszał problematykę wykonywania obrazowania ultrasonograficznego przez elektroradiologów w obecnym systemie ochrony zdrowia. W trakcie spotkania zostały przedstawione przykłady takich  badań ultrasonograficznych w praktyce klinicznej oraz miejsce i rola elektroradiologa we współpracy z lekarzami. Pani mgr Anita Nowak przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie. W ramach dyskusji odnieślismy się również do kompetencji w innych krajach świata.

Webinar w trybie "na żądanie"

Cena: 20 zł

Webinar ten organizowany był w ramach Spotkań Naukowych Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii i poruszał problematykę wykonywania obrazowania ultrasonograficznego przez elektroradiologów w obecnym systemie ochrony zdrowia. W trakcie spotkania zostały przedstawione przykłady takich  badań ultrasonograficznych w praktyce klinicznej oraz miejsce i rola elektroradiologa we współpracy z lekarzami. Pani mgr Anita Nowak przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie. W ramach dyskusji odnieślismy się również do kompetencji w innych krajach świata.

© 2021-2023 PTE | Prywatność | Nota prawna | Regulamin | Kontakt